Monthly Archives: June 2013

Rättighet att övervaka?

PRISM är ingen nyhet. Det specifika konceptet må vara det, men övervakningen som folk reagerar på är något som fortgått länge. Redan 1949 förutsåg George Orwell övervakningssamhället och vi närmar oss det med stormsteg. Problematiken enligt min åsikt är inte huruvida vetskapen om övervakningen finns eller ej, utan snarast hur vi väljer att agera när vi väl fått kännedom om den.
Om vi intalar oss själva att det är statens rättighet att övervaka sina medborgare för att finna eventuella brottslingar eller om vi faktiskt står upp och säger att det här inte är okej. För övervakning blir farlig främst när den blir en naturlig och accepterad del av samhället. Vem vet, snart kanske vi står där med en kallocainspruta hotande att tränga igenom skinnet och alla våra innersta tankar flödar ut och blir allmän egendom.
Men det som Edward Snowden gjorde var att bevisa att det fortfarande finns hopp. Han valde att försöka väcka folket från den tillfälliga slummer de hamnat i gällande skyddandet av sin rätt till privatliv. Det är beundransvärt att han valde att stå upp för det han tror på i syfte att hjälpa sin medmänniskor, även om detta kan komma att kosta honom oerhörda konsekvenser.
Dessa konsekvenser är i sig något som man inte bör ta lättsamt på. Hela principen gällande att en stat döljer massövervakning och sedan ämnar straffa den som nyttjar sin yttrandefrihet till att upplysa folket om vad som faktiskt pågår är absurd. Det här kan inte vara acceptabelt, det är rent ut sagt horribelt. Visst bör man efterstäva säkerhet, men är man ständigt övervakad blir känslan av säkerhet ändå inte vidare påtaglig.

Advertisements